PREVAJANJE

Prevajanje tujih jezikov
 

PrevajanjePrevajanje

Jezik je sestavni del naše identitete in najbolj direktni izraz vsake kulture. Večjezičnost je zelo pomembna za nas in postaja nepogrešljiva v našem vsakdanjem življenju. Pravzaprav je znanje tujih jezikov postala nuja in ne samo prednost pred ostalimi. Učenje tujih jezikov ni potrebno samo za uspešno dokončanje študija, temveč je nujna sestavina pri opravljanju poklica. Aktivno znanje jezika je pogoj za prevajanje v tuj jezik, tekoče govorjenje in tudi pisanje.

Prevajanje je spretnost, ki je najverjetneje stara toliko kot so stari jeziki. Pri prevajanju gre za jezikovno odvisnost enega jezika od drugega in pri tem procesu je treba biti pozoren, da se ne prenaša beseda v besedo, ampak pomen te besede.

Včasih so zagovarjali dobesedno prevajanje, kjer spreminjamo besedo za besedo in se strogo držimo napisanega. Danes je v ospredju predvsem ne-dobesedno prevajanje, kjer niso pomembne posamezne besede, ampak situacija, okolje, ljudje, v kateri so bile te besede izrečene. Pomemben je kontekst. Tako lahko definiramo prevajanje kot prenašanje nekega sporočila iz enega jezika v drugi jezik.  

Realnost je, da dober in skrbno pripravljen prevod nekega besedila zahteva kar nekaj časa. Čas, ki ga prevajalec porabi pri prevajanju nekega besedila, je neposredno odvisen od vrste izvornega besedila. To lahko oceni samo prevajalec šele potem, ko se je natančneje seznanil z besedilom. 

Strojno prevajanjeStrojno prevajanje je dandanes koristen pripomoček, nikakor pa ne more nadomestiti dela dobrega prevajalca. Delo prevajalca nikakor ni enolično, dober prevajalec potrebuje dodatna znanja in spretnosti. Tukaj je potrebno predvsem poudariti različna področja, s katerimi mora biti seznanjen. Vse to je seveda tesno povezano z uporabljanjem področne strokovne literature, najrazličnejših slovarjev (eno-, dvojezični in specialni ter terminološki slovarji), leksikonov in seveda tudi člankov na internetu.

» Prevajanje nemščina

 

 
© Prevajanje nemščina .si Vse pravice pridžane. Prevajanje nemščina | Prevajanje nemščina slovenščina | Prevajanje slovenščina nemščina | Izdelava spletnih strani